Το σύστημα FOODSENS φιλοδοξεί να προσφέρει στην ελληνική και παγκόσμια Βιομηχανία Τροφίμων αποτελεσματικότερη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων της, ενώ αποτελεί επιχειρηματική ευκαιρία για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Newsletter